flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

   

   

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             Наказ голови Миколаївського апеляційного суду

                                                                  від 07.10.2019   № 124/ОС, зі змінами,

                                                                       внесеними наказом голови  

                                                                       Миколаївського апеляційного суду

                                                                       від 19.03.2021 №37/ОС

 

ПОЛОЖЕННЯ

про заохочувальні відзнаки        Миколаївського апеляційного суду

 

Загальні положення

 

 

1.1. Це Положення визначає підстави для заохочення відзнаками Миколаївського апеляційного суду (далi - апеляційний суд), встановлює порядок їх вручення та інші правила.

1.2. Заохочувальними відзнаками апеляційного суду є:

- Подяка

- Почесна грамота

1.3. Подякою відзначаються:

1.3.1. Судді, звільнені з посади або повноваження яких припинені, апеляційного суду та місцевих судів м. Миколаєва та Миколаївської області, працівники апарату апеляційного суду, працівники апаратів місцевих судів м. Миколаєва та Миколаївської області за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, та значний внесок у забезпечення захисту прав i свобод громадян.

1.3.2. До відзначення Подякою можуть бути представлені працівники, які пропрацювали в зазначених органах не менше одного року.

1.4. Почесною грамотою нагороджуються:

1.4.1. Судді, звільнені з посади або повноваження яких припинені, апеляційного суду та місцевих судів м. Миколаєва та Миколаївської області, працівники апарату апеляційного суду, працівники апаратів місцевих судів м. Миколаєва та Миколаївської області за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, значний внесок у зміцнення стану організаційного забезпечення діяльності судів, значний внесок у забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів людини i громадянина, інтересів держави на засадах верховенства права, зміцнення авторитету судової влади; працівники територіальних органів установ, державних підприємств судової системи України, Служби судової охорони в Миколаївській області – за особистий внесок у забезпечення безпеки працівників суду та учасників судового процесу, діяльність та розвиток судової влади.

1.4.2. До нагородження Почесною грамотою можуть бути представлені працівники, які пропрацювали в системі судової влади не менше трьох років.

1.4.3. До нагородження Почесною грамотою можуть бути представлені працівники органів судової влади без вимог до стажу роботи у виняткових випадках.

1.4.4. До заохочення Подякою можуть бути представлені працівники апаратів апеляційного та місцевих судів без вимог до стажу роботи.

 

  1. Порядок представлення до заохочувальних відзнак апеляційного суду

2.1. Висунення кандидатур для відзначення (нагородження) заохочувальними відзнаками апеляційного суду здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює (працювала) особа, яка представляється до відзначення (нагородження), або за iнiцiативою голови чи керівника апарату суду.

2.2. Заступники голови апеляційного суду, секретарі судових палат апеляційного суду, начальники відділів апеляційного суду, керівники апаратів місцевих судів м. Миколаєва та Миколаївської області  вносять на ім’я керівника апарату суду подання щодо заохочення помічників суддів (за погодженням із суддями), працівників відділів апеляційного суду, працівників апаратів місцевих судів  відповідно не менш як за 15 днів до дати, до якої приурочено застосування заохочення.

2.3. Керівник апарату апеляційного суду на підставі внесених подань щодо заохочення працівників апарату апеляційного суду, працівників апаратів місцевих судів вносить голові суду своє подання для погодження та затвердження.

2.4. Заступники голови апеляційного суду, секретарі судових палат апеляційного суду, голови місцевих судів м. Миколаєва та Миколаївської області, вносять на ім’я голови суду (або особи, яка виконує його обов’язки) подання щодо заохочення суддів, звільнених з посади або повноваження яких припинені; керівники територіальних органів установ, державних підприємств судової системи України, Служби судової охорони в Миколаївській області вносять на ім’я голови суду (або особи, яка виконує його обов’язки) подання щодо заохочення  працівників цих територіальних органів - не менш як за 15 днів до дати, до якої приурочено застосування заохочення.

2.5. У поданні зазначаються характеристика ділових, особистих та професійних якостей, дані про особливі заслуги та досягнення особи, яку пропонується представити до нагородження.

2.6. До подання голів судів, керівників апаратів місцевих судів м. Миколаєва і Миколаївської області, керівників територіальних органів установ, державних підприємств судової системи України, Служби судової охорони в Миколаївській області додається біографічна довідка особи, яка представляється до відзначення (нагородження), засвідчена підписом керівника апарату суду, іншої уповноваженої особи та скріплена печаткою.

2.7. Про відзначення (нагородження) працівників заохочувальними відзнаками апеляційного суду видається наказ голови апеляційного суду.

  

  1. Порядок вручення заохочувальних відзнак апеляційного суду

 

3.1. Заохочувальні відзнаки апеляційного суду вручаються в урочистій обстановці керівництвом апеляційного суду або керівництвом місцевих судів       м. Миколаєва та Миколаївської області (за місцем роботи нагородженої особи).

3.2. Вручення заохочувальних відзнак апеляційного суду, як правило, приурочуєтеся до загальнодержавних свят, урочистих подій, ювілейних дат.

3.3. В особовий справі та трудовій книжці особи, відзначеної (нагородженої) заохочувальною відзнакою апеляційного суду, робляться відповідні записи iз зазначенням дати і номера наказу.

3.4. Повторно особа може заохочуватись відзнаками бути не раніше ніж через два роки.