flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням зборів суддів

Миколаївського апеляційного суду

від 2 жовтня 2018 року

(протокол № 2)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 26.11.2018 (протокол № 5)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 31.05.2019 (протокол № 3)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 02.08.2019 (протокол № 4)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 15.11.2019 (протокол № 6)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 27.12.2019 (протокол № 7)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 18.03.2020 (протокол № 1)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 13.04.2020 (протокол № 2)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 15.05.2020 (протокол № 3)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 22.05.2020 (протокол № 4)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 16.07.2020 (протокол № 5)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 24.07.2020 (протокол № 6)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 23.02.2021 (протокол № 1)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 19.03.2021 (протокол № 2)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 26.05.2021 (протокол № 3)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 01.12.2021 (протокол № 5)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 25.01.2022 (протокол № 1)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 01.07.2022 (протокол № 5)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 02.09.2022 (протокол № 7)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 26.12.2022 (протокол № 11)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 15.05.2023 (протокол № 2)

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 11.12.2023 (протокол № 3)

 

Засади використання автоматизованої системи

документообігу суду в Миколаївському апеляційному суді

 

 1. Загальні положення

     1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Миколаївському апеляційному суді (надалі – Засади) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (надалі – КПК 1960 року), Кримінального процесуального кодексу України 2012 року (надалі – КПК), Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК) в редакції Закону України від 03.10.2017, Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП), Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (в редакції Рішення Ради суддів України від 02.03.2018 № 17, з наступними змінами і доповненнями) (надалі – Положення), Типового положення про збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 04.06.2015 № 45. (Пункт 1.1 змінено на підставі рішення зборів суддів від 31.05.2019 (протокол № 3)).

     1.2. Засади розроблено з метою визначення повноважень та порядку розгляду зборами суддів Миколаївського апеляційного суду (надалі – Суд) питань щодо функціонування автоматизованої системи документообігу Суду, особливостей автоматизованого розподілу судових справ між суддями, порядку формування колегій суддів для здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

     1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів та цих Засад.

     При цьому, концептуальним є зазначення, що кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

     1.4. В Суді використовується комп’ютерна програма «Д-3», розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

     1.5. Збори суддів Суду мають лише ті повноваження, щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, які визначені Положенням.

 1. Розподіл судових справ між суддями

     2.1. В Суді відповідно до рішення зборів суддів запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду справ у порядку цивільного судочинства, кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення.

     2.2. Визначення судді-доповідача, який є і головуючим, для розгляду цивільної справи, кримінальної справи, матеріалів кримінального провадження, апеляційної скарги, заяви, подання, клопотання, в тому числі апеляційної скарги в справі про адміністративні правопорушення (надалі - справа), здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (надалі – АСДС) під час реєстрації відповідних документів, а також в інших випадках визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ з дотримання вимог процесуального законодавства із загальної кількості суддів, які в день реєстрації перебувають на роботі та мають право брати участь у перевірці в апеляційному порядку вироків, рішень, постанов і ухвал, що оскаржуються, а також мають право розглядати заяви, подання і клопотання.

     2.3. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

(Пункт 2.3 доповнено підпунктом 2.3.1. на підставі рішення зборів суддів від 18.03.2020 (протокол № 1)).

(Підпункт 2.3.1. виключено на підставі рішення зборів суддів від 15.05.2023 (протокол № 2). Рішення набирає чинності з 16.05.2023)

     2.4. Реєстрація клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої заплановано проведення негласної  слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії.

     2.5. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в АСДС за такими правилами:

- із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

- для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження, здійснюється визначення судді-доповідача для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

      2.6. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з Положенням, цими Засадами, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

     2.6.1. З автоматизованого розподілу виключаються судді, які в передбачених законом випадках не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справи.

     Виключення судді з автоматизованого розподілу, коли він є близьким родичем чи членом сім’ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, заявника, представника заявника,  потерпілого, представника потерпілого, цивільного позивача, представника цивільного позивача, цивільного відповідача, представника цивільного відповідача, сторони, або інших осіб, які беруть участь у справі,  здійснюється при наявності відповідного документу (копії), що підтверджує родинні чи сімейні стосунки.

     2.6.2. У разі неможливості до кінця робочого дня здійснити реєстрацію та автоматизований розподіл справ і матеріалів, які мають скорочені терміни розгляду або підлягають негайному розгляду, такі справи у виключних випадках можуть бути зареєстровані та розподілені в автоматизованому режимі в інший (не робочий) час за відповідними наказами голови суду та керівника апарату суду (осіб, які виконують їх обов’язки). (Пункт 2.6.2. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 18.03.2020 (протокол № 1)); (Пункт 2.6.2. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 01.12.2021 (протокол № 5)).

     2.6.3. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити розподіл зареєстрованої в робочий час судової справи до кінця робочого дня, така справа може бути розподілена в автоматизованому режимі в інший (не робочий) час, про що відповідальний за розподіл працівник (працівники) складає відповідний акт, затверджений керівником апарату суду (особою, яка виконує обов’язки керівника апарату). (Пункт 2.6. доповнено підпунктом 2.6.3. на підставі рішення зборів суддів від 01.12.2021 (протокол № 5)).

     2.7. Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

 К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу;

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи;

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

     2.8. Коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу становить:

у кримінальному провадження (11-КП) та у кримінальній справі (11):

а) при оскарженні виправдувального вироку – 2;

б) у разі оскарження усіх інших вироків або ухвал – 1; 

у цивільній справі (22-ц) – 1:

при оскарженні ухвали слідчого судді (11-СС) – 1;

клопотання, подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, (11-П) – 0,1;

заява про визначення підсудності у цивільних справах (22Ц-ВП) – 0,1;

заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (11-О, 88-Ц) – 1;

у справі про адміністративне правопорушення (33) – 1;

клопотання, що розглядаються слідчими суддями (1-НСРД) – 0,07. 

     2.9. Суддя-доповідач, головуючий має коефіцієнт форми участі – 1, суддя, який входять до складу колегії – 0,001. (Пункт 2.9. змінено на підставі рішення зборів суддів від 18.03.2020 (протокол № 1)

     2.10. Коефіцієнт адміністративних посад: (абзац перший пункту 2.10 в редакції згідно з рішенням зборів суддів від 11.12.2023 (протокол № 3), діє з 01.01.2024).

     Голова суду – 1 (100%) (абзац другий пункту 2.10 в редакції згідно з рішенням зборів суддів від 11.12.2023 (протокол № 3), діє з 01.01.2024).

     Заступник голови суду – 1 (100%)».

(Пункт 2.10 змінювався на підставі рішень зборів суддів від 18.03.2020 (протокол № 1), від 23.02.2021 (протокол №1), від 26.05.2021 (протокол № 3)).

     2.11. Обрання судді-доповідача за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи. 

     2.12. Склад постійно-діючої колегії суддів судової палати у кримінальних справах:

 1. ФАРІОНОВА О.М.
 2. КУЦЕНКО О.В.
 3. ЧЕБАНОВА-ГУБАРЄВА Н.В.

(Пункт 2.12 змінено на підставі рішення зборів суддів від 25.01.2022 (протокол № 1)).

(На підставі рішення зборів суддів від 01.07.2022 (протокол № 5) зі складу колегії суддів виключено Міняйла М.П. та з 04.07.2022 – Тищук Н.О.)

     2.12.2. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх, що надійшло на розгляд у порядку, передбаченому КПК 1960 року, КПК, розглядається суддями: Куценко О.В., Фаріоновою О.М., Чебановою-Губарєвою Н.В. (Пункт 2.12.2 змінено на підставі рішення зборів суддів від 22.05.2020 (протокол №4)); (На підставі рішення зборів суддів від 01.07.2022 (протокол № 5) виключено Міняйла М.П.)

     У разі, якщо при розподілі справи, після визначення АСДС судді-доповідача у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх не можливо визначити склад колегії з числа суддів, які можуть розглядати ці справи, через відсутність необхідної кількості суддів, склад колегії суддів, окрім судді-доповідача по справі, визначається за допомогою АСДС з числа суддів судової палати у цивільних справах: Кушнірової Т.Б., Лівінського І.В., Шаманської Н.О. (Абзац другий в редакції згідно з рішенням зборів суддів від 26.05.2021 (протокол № 3); на підставі рішення зборів суддів від 01.12.2021 (протокол № 5) з 02.12.2021 виключено слово «первісному» ).

     У разі неможливості визначити склад колегії в порядку, передбаченому абзацом другим цього пункту Засад, АСДС визначає суддів, яких не вистачає, з числа суддів судової палати в цивільних справах: Тищук Н.О., Ямкової О.О. (Доповнено абзацами другим і третім на підставі рішення зборів суддів від 19 березня 2021 року (протокол №2)); (На підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023(протокол № 1) виключено Бондаренко Т. З.).

     Негласні слідчі розшукові дії щодо неповнолітніх розглядаються слідчими суддями, які визначені наказом голови суду.

     2.12.3. Суддя-доповідач складу колегії визначається АСДС із числа суддів, уповноважених на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

     2.12.4. Справи про адміністративні правопорушення, передбаченні главою 10 КУпАП, розглядаються суддями судової палати у цивільних справах, а саме:

    Базовкіною Т. М.;

    Коломієць В. В.;

    Крамаренко Т. В.;

    Лівінським І. В.;

    Серебряковою Т. В.;

    Темніковою В. І.;

    Тищук Н.О.

    Шаманською Н. О.;

    Ямковою О. О.

(На підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1) виключено Бондаренко Т.З., Данилову О. О., Лисенка П.П.).

     Справи за апеляційними скаргами на судове рішення про притягнення особи за вчинення двох або більше адміністративних правопорушень, передбачених, як главою 10 КУпАП, так і іншими главами КУпАП, по яких судом накладено стягнення в межах санкції глави 10 КУпАП, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених, розглядає голова апеляційного суду або особа, яка виконує його обов'язки, заступники голови суду та секретар судової палати у кримінальних справах. (Абзац другий в редакції згідно з рішенням зборів суддів від 26.05.2021 (протокол № 3)).

      Всі інші справи про адміністративні правопорушення, за виключенням глави 10 КУпАП, та правопорушення пов’язані  з порушенням митних правил розглядаються суддями судової палати у кримінальних справах.

(Пункт 2.12.4 був змінений та доповнений на підставі рішення зборів суддів від 18.03.2020 (протокол № 1) Вказані зміни набрали чинності з 23.03.2020 та припиняють дію з моменту укомплектування судової палати у кримінальних справах не менше 10 суддями.).

(Пункт 2.12.4 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 23.02.2021 (протокол  № 1)).

    2.13 Склади постійно діючих колегій суддів судової палати в цивільних справах:

1 колегія

 1. Коломієць В. В.
 2. Самчишина Н. В.               – день засідань понеділок
 3. Серебрякова Т. В.

Резервні судді для 1 колегії:

 1. Колосовський С. Ю.
 2. Локтіонова О. В.
 3. Ямкова О. О.

2 колегія

 1. Кушнірова Т. Б.
 2. Лівінський І. В.             – день засідань понеділок
 3. Шаманська Н. О.

Резервні судді для 2 колегії:

 1. Базовкіна Т. М.
 2. Царюк Л. М.       
 3. Яворська Ж. М.
 4. Тищук Н. О.
 5. Крамаренко Т. В.
 6. Темнікова В. І.
 7. Колосовський С. Ю.
 8. Локтіонова О. В.
 9. Ямкова О. О.

3 колегія

 1. Базовкіна Т. М.
 2. Царюк Л. М.                 –  день засідань вівторок
 3. Яворська Ж. М.

 Резервні судді для 3 колегії:

 1. Тищук Н. О.
 2. Крамаренко Т. В.
 3. Темнікова В. І.

4 колегія

 1. Крамаренко Т. В.
 2. Темнікова В. І.             – день засідань середа
 3. Тищук Н. О.

 Резервні судді для 4 колегії:

 1. Базовкіна Т. М.
 2. Царюк Л. М.
 3. Яворська Ж. М.

5 колегія

 1. Колосовський С. Ю.
 2. Локтіонова О. В.            – день засідань середа
 3. Ямкова О. О.

 Резервні судді для 5 колегії:

 1. Коломієць В. В.
 2. Самчишина Н. В.
 3. Серебрякова Т. В.

(Пункт 2.13 змінено на підставі рішення зборів суддів від 22.05.2020 (протокол № 4)).

(Пункт 2.13 змінено на підставі рішення зборів суддів від 16.07.2020 (протокол № 5), зміни набирають чинності з 21.07.2020).

(Пункт 2.13 змінено на підставі рішення зборів суддів від 24.07.2020 (протокол № 6), зміни набирають чинності з 27.07.2020).

(Пункт 2.13 змінено на підставі рішення зборів суддів від 02.09.2022 (протокол № 7), зміни набирають чинності з 05.09.2022).

(Пункт 2.13 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 26.12.2022 (протокол № 11), зміни набирають чинності з 27.12.2022).

(Пункт 2.13 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1), зміни набирають чинності з 30.01.2023).

     2.13.1. На період відпусток, а саме, використання двома і більше постійно діючими колегіями основної відпустки або основної та додаткової відпустки одночасно, та у зв'язку з цим - виключення таких суддів з автоматичного розподілу на підставі підпункту а) пункту 2.19, підпункту 4 пункту 2.20 Засад, усі судді цивільної палати, щодо яких відсутня заборона для автоматизованого розподілу, є резервними для постійно-діючої колегії, яка потребує визначення або заміни судді.

     Початок та закінчення вказаного періоду відпусток визначається розпорядженням керівника апарату суду за інформацією, наданою заступником голови суду або секретарем палати в цивільних справах. (Пункт 2.13 доповнено підпунктом 2.13.1. на підставі рішення зборів суддів від 15.05.2020 (протокол № 3)).

(Абзац 3 пункту 2.13.1 виключено на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1).

     2.14. Під час автоматизованого розподілу після визначення судді-доповідача, за допомогою АСДС, у випадках, визначених законом, по тим же принципам, правилам та порядку, згідно з налаштуваннями складу колегій суддів  визначається (формується) склад колегії суддів у складі трьох суддів, а у випадках, передбачених КПК, у складі більше ніж трьох суддів. (Пункт 2.4 змінено на підставі рішення зборів суддів від 31.05.2019 (протокол № 3)).

     2.14.1. Для колегіального розгляду судової справи або матеріалів кримінального провадження у складі більше ніж трьох суддів спочатку обирається постійна колегія суддів відповідно до пункту 16 Розділу VIII Положення, після чого, відповідно до пункту 6 Розділу VIII Положення,  проводиться додаткове визначення суддів до передбаченої законом або ухвалою суду кількості членів колегії, що буде розглядати справу (ситуативна колегія). Збільшення або зменшення встановленого ухвалою суду кількісного складу ситуативної колегії не допускається.

     2.15. У разі, якщо при розподілі після визначення АСДС судді-доповідача у кримінальній справі (11-КП) не можливо визначити склад колегії з числа суддів судової палати у кримінальних справах, через відсутність необхідної кількості суддів, склад колегії суддів, окрім судді-доповідача по справі, визначається за допомогою АСДС з числа суддів судової палати у цивільних справах: Кушнірової Т.Б., Шаманської Н.О., Лівінського І.В., Ямкової О.О., Тищук Н.О. (Пункт 2.15 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 01.07.2022 (протокол № 5) редакція чинна з 04.07.2022).

(На підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1) виключено Бондаренко Т. З.).

     2.15.1. У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів при оскарженні ухвали слідчого судді (11-СС) та оскарженні ухвал суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також про продовження строку тримання під вартою, постановлених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті (11-КП категорія продовження строків), розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (11-О); розгляду подання місцевого суду або клопотання сторін щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого (11-П), з числа суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, через відсутність необхідної кількості суддів, склад колегії суддів, окрім судді-доповідача по справі, визначається за допомогою АСДС з числа слідчих суддів: Лівінського І.В., Кушнірової Т.Б. та Шаманської Н.О. (абзац перший викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 11.12.2023 (протокол № 3), з 01.01.2024).

     У разі, якщо після визначення судді-доповідача по цивільним справам неможливо визначити необхідну кількість суддів з числа суддів основного складу, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа резервних суддів даної колегії. 

     У разі неможливості визначити склад колегії по цивільним справам з числа суддів основного складу та резервних суддів, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів відповідної спеціалізації. (Абзац третій підпункту 2.15.1 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 25.01.2022 (протокол № 1)).

(Підпункт 2.15.1 змінено на підставі рішення зборів суддів від 22.05.2020 (протокол № 4)).

(Підпункт 2.15.1 змінено на підставі рішення зборів суддів від 16.07.2020 (протокол № 5), ці зміни набирають чинності з наступного дня їх затвердження зборами суддів Суду та припиняють дію з моменту укомплектування судової палати у кримінальних справах не менше 10 суддями).

(Підпункт 2.15.1 змінено на підставі рішення зборів суддів від 15.05.2023 (протокол № 2) зміни набирали чинності з 16.05.2023).

     2.16. Навантаження на суддю визначається по видам проваджень за індексами: (11 - КП) – апеляційна скарга на судове рішення кримінального провадження (11) - апеляційна скарга на судове рішення по кримінальній справі, (22 - Ц) апеляційна скарга на рішення, ухвалу у цивільній справі,  (11 – СС) – апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, (11 - П, 22 –Ц-ВП) – клопотання, подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, (11 – О, 88-Ц) – заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, (33) – апеляційна скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення. (з урахуванням змін згідно з рішенням зборів суддів від 26.05.2021 (протокол № 3)).

     2.16.1. Навантаження слідчого судді суду визначається з урахуванням розглянутих ним проваджень, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю.

     2.17. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи або матеріалів кримінального провадження здійснюється шляхом:

1) первісного розподілу справи;

2) додаткового визначення суддів;

3) заміни судді в колегії або основного судді;

4) повторного розподілу справи;

5) передачі судової справи раніше визначеному судді, колегії суддів.

     2.17.1. Особливості автоматизованого розподілу судових справ визначаються цими Засадами, з урахуванням Положення, інших нормативних актів.

     2.18. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів. 

     2.18.1. До початку апеляційного розгляду або після початку апеляційного розгляду, але без вчинення процесуальних дій, окрім відкладення такого, у разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов'язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, виконання дистанційної (надомної) роботи, інші передбачені законом випадки, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судової справ), який не є суддею-доповідачем у справі, заміна судді (суддів) члена (членів) постійної колегії здійснюється АСДС із числа резервних суддів даної постійно-діючої колегії, а у разі неможливості із числа суддів відповідної палати. Заміна відбувається за допомогою АСДС на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов'язки (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в Положенні. (Пункт 2.18.1 змінено та доповнено на підставі рішення зборів суддів від 13.04.2020 (протокол №2)).

     2.18.1.1. У цивільних справах якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ЦПК України, в тому числі, постановлення ухвали про повернення апеляційної скарги, відкриття апеляційного провадження або відмову у відкритті апеляційного провадження, призначення до апеляційного розгляду, закриття апеляційного провадження (формально не зазначено строк), роз’яснення судового рішення, виправлення описок та арифметичних помилок в судовому рішенні, ухвалення додаткового судового рішення, заміна такого судді з ініціативи судді доповідача за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється з числа резервних суддів. Суддя, визначений на заміну вибулого судді, розглядає у складі колегії суддів усі невирішені справи, що розглядає така колегія суддів, та які у зв'язку з відсутністю вибулого судді неможливо розглянути в строки, встановлені ЦПК України. (Доповнено підпунктом 2.18.1.1. на підставі рішення зборів суддів від 26.11.2018 (протокол № 5)); (Викладено в новій редакції рішенням зборів суддів від 01.12.2021 (протокол № 5).

     Судді інших колегій суддів судової палати у цивільних справах, які розглядають справи в той же день, що і колегія, в якій проводиться заміна, виключаються із розподілу.

     2.18.2. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (суддів), який не є суддею-доповідачем у справі, заміна відведеного судді (суддів) здійснюється АСДС  в порядку, визначеному даними Засадами, на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

     2.18.3. Після початку апеляційного розгляду та вчинення будь-якої процесуальної дії, окрім відкладення розгляду, заміна відсутнього судді (суддів) у зв’язку з його (їх) тривалою непрацездатністю, відпустки, виконання дистанційної (надомної) роботи, який не є суддею-доповідачем у справі, здійснюється у виняткових випадках, коли це може бути наслідком порушення розумного строку розгляду справи, передбаченого відповідним процесуальним законом. Заміна судді (суддів) члена (членів) колегії здійснюється АСДС відповідно до п. 2.18.1. даних Засад. (Пункт 2.18.3 змінено на підставі рішення зборів суддів від 13.04.2020 (протокол № 2)).

     2.19. Підставами для виключення судді з автоматизованого розподілу є:

а) наказ про надання відпустки. У разі відкликання судді з відпустки для розгляду конкретної справи або вирішення службових питань, він не включається на цей період в систему автоматичного розподілу, крім виняткових випадків;

б) наказ про відрядження;

в) перебування на лікарняному, що підтверджено табелем робочого часу;

г) рішення загальних зборів суддів;

ґ) вмотивоване розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), у випадках, передбаченими цими Засадами;

д) закінчення терміну повноважень судді;

е) відсторонення судді  від здійснення правосуддя;

є) переведення судді до суду нижчого рівня;

ж) звільнення судді з посади;

з) наказ про виконання дистанційної (надомної) роботи, за заявою судді. 

(Пункт 2.19 змінено та доповнено на підставі рішення зборів суддів від 13.04.2020 (протокол №2)).

     2.20. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи та матеріали кримінального провадження, що надійшли:

1) за шістдесят календарних днів включно до закінчення повноважень судді;

2) у день припинення (відсутності) повноважень судді;

3) за три робочих дні включно до початку відпустки, якщо її тривалість становить чотирнадцять календарних днів або менше, а у табелі обліку робочого часу щодо такого судді наявні відповідні відомості, підтверджені первинними документами;

4) за чотирнадцять календарних днів включно до початку відпустки, якщо її тривалість становить більше чотирнадцяти календарних днів, а у табелі обліку робочого часу щодо такого судді наявні відповідні відомості, підтверджені первинними документами;

5) у день відсутності судді на робочому місці - за наявності у табелі обліку робочого часу щодо нього відомостей про підстави відсутності на роботі (із нез’ясованих причин; через виклик повісткою до суду, правоохоронних органів, військових комісаріатів, за листком тимчасової непрацездатності, за наказом про відрядження, про надання відпустки, виконання дистанційної (надомної) роботи, про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення тощо), підтверджених первинними документами;

6) за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні.

     Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи та матеріали кримінального провадження:

1) учасником судового процесу яких є особа, зазначена в Добровільній декларації судді про приватні інтереси, поданій за допомогою підсистеми обліку кадрів до Ради суддів України відповідно до затвердженого Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання;

2) за наявності підстав застосування заборони повторної участі відведеного судді, передбачених положеннями процесуального закону;

3) за відсутності у судді допуску до державної таємниці за формою, яка відповідає ступеню секретності інформації, що міститься в матеріалах справи;

4) в інших передбачених процесуальним законодавством або Положенням випадках.

(Пункт 2.20 змінено та доповнено на підставі рішення зборів суддів від 15.11.2019 (протокол № 6)).

(Пункт 2.20 змінено та доповнено на підставі рішення зборів суддів від 13.04.2020 (протокол №2)).

     2.20.1. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддю (більше 20 справ від середнього навантаження по відповідній судовій палаті), за службовою запискою секретаря судової палати, відповідного заступника голови Суду або голови суду за відсутності секретаря судової палати і заступника голови суду, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), суддя може бути тимчасово виключеним з автоматизованого розподілу справ, але не більше ніж на 10 робочих днів). Ця норма не застосовується у період з 1 червня по 15 жовтня календарного року. (Підпункт 2.20.1 змінено на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол №1)).

     2.20.2. У випадку настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, за службовою запискою секретаря судової палати, відповідного заступника голови Суду або голови суду за відсутності секретаря судової палати і заступника голови суду, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), суддя може бути тимчасово виключеним з автоматизованого розподілу справ до 3 днів. (Підпункт 2.20.2.змінено на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1)).

     2.20.3. У разі перебування судді у нарадчій кімнаті тривалістю більше трьох робочих днів, за службовою запискою секретаря судової палати, відповідного заступника голови Суду або голови суду за відсутності секретаря судової палати і заступника голови суду, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), суддя може бути тимчасово виключеним з автоматизованого розподілу справ на час перебування у нарадчій кімнаті. (Підпункт 2.20.3 змінено на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1)).

     2.21. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженні, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється АСДС у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

     2.22. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями суду, що автоматично створюється АСДС, який роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

     2.23. Після автоматизованого розподілу судових справ АСДС відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному АСДС судді-доповідачу.

     2.24. Якщо на розгляд надійшла апеляційна скарга, заява, подання, клопотання, справа за матеріалами кримінального провадження, яке містить гриф секретності, то суддя (суддя-доповідач), визначається АСДС із числа суддів, визначених відповідно до вимог Закону, які мають доступ та допуск до інформації з обмеженим доступом до державної таємниці згідно з графіком, затвердженим головою суду.

     2.25. Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, визначеними статтею 247 КПК, здійснюється між усіма слідчими суддями які мають допуск та доступ до державної таємниці згідно з графіком, затвердженим наказом голови суду.

     Клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які надійшли у межах однієї судової справи, передаються раніше визначеному у цій судовій справі слідчому судді. (Абзац другий в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 15.05.2023 (протокол № 2), набирає чинності з 16.05.2023).

     У випадку неможливості розгляду раніше визначеним суддею клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у встановлений законом термін з поважних причин (відпустка, відрядження, лікарняний тощо), таке клопотання передається на новий автоматизований розподіл згідно з графіком.

     У випадку надходження клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, визначеними статтею 247 КПК, поза графіком, протягом робочого часу автоматизований розподіл здійснюється між всіма слідчими суддями, які мають допуск та доступ до державної таємниці лише за резолюцією голови суду.

      2.26. Слідчим суддям, які розглядають клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не розподіляються такі клопотання у порядку та на підставах, визначених пунктами 2.19 та підпунктами 3, 4 абзацу першого пункту 2.20 цих Засад, за винятком клопотань, які мають передаватися раніше визначеним слідчим суддям». (У новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 15.05.2023 (протокол № 2), набирає чинності з 16.05.2023).

     2.27. У неробочий час (вихідні та святкові дні) автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначеними статтею 247 КПК, здійснюється за резолюцією голови суду між слідчими суддями, які мають допуск та доступ до державної таємниці, відповідно до графіку чергувань, затвердженого наказом голови суду.

(Пункти 2,25, 2.26. 2.27 в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1))

     2.28. Склад колегії, у випадках встановлених законодавством, визначається АСДС з урахуванням  особливостей, вказаних у п. 2.24. цих засад. 

     2.29. Заява про відвід (самовідвід) судді-доповідача, іншого судді (суддів)  розглядається в порядку визначеному відповідним процесуальним законом.

(Пункт 2.29.1 виключено на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол №1))

      2.30. Знеструмлення електромережі Суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад один робочий день, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

     Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

     Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у цьому пункті обставин.

     2.31. У разі настання обставин, зазначених у пункті 2.30., розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на  обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в наступному порядку.

     2.31.1. Апеляційні скарги, заяви, подання, клопотання, справи, інша кореспонденція, які надходять до Суду, реєструються керівником відділу діловодства та обліку звернень громадян у відповідному журналі, після чого невідкладно передаються голові суду  (виконуючому обов’язки голови Суду) чи за його дорученням заступнику голови Суду.

     2.31.2. Визначення судді-доповідача та формування колегій суддів для розгляду конкретного судового провадження здійснюється головою Суду  (виконуючим обов’язки голови Суду) чи за його дорученням заступником голови Суду, з урахуванням норм Положення та цих Засад, із числа суддів, які входять до складу колегій, що затверджені зборами суддів Суду, в порядку черговості в алфавітному порядку.

     2.31.3. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 2.30. цих засад, до автоматизованої системи вноситься передбачена цими засадами та Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до Суду, а також інформація про її розподіл.

     2.32. Справи про адміністративні правопорушення, цивільні справи, які передані в зв’язку з ліквідацією Апеляційного суду Миколаївської області, розподіляються за загальними правилами, передбаченими розділом 2 цих Засад.

     2.33. У судових справах за поданням місцевого суду в порядку, встановленому абзацом п’ятим пункту 20-5 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, відповідальним за розподіл працівником встановлюється позначка у полі параметра «Невідкладна справа». У разі проставляння ознаки, на голову суду (особу, яка виконує його обов’язки) будуть призначатись справи у дні, за які не призначаються справи на суддю згідно з пунктом 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду. (Доповнено пунктом 2.33 згідно з рішенням зборів суддів від 26.05.2021 (протокол № 3) та викладено в новій редакції рішенням зборів суддів від 01.12.2021 (протокол № 5)).

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі справи раніше визначеному у судовій справі судді, колегії суддів

     3.1 Передача судової справи (матеріалів кримінального провадження) раніше визначеному судді, колегії суддів здійснюється щодо:

1) клопотань (подань), які надійшли у межах одного кримінального провадження (за номером ЄДРДР);

2) апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів суду першої інстанції, які надійшли у межах одного кримінального провадження (за номером ЄДРДР) та на ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також про продовження строку тримання під вартою, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті (11-КП категорія продовження строків), які надійшли у межах однієї судової справи; (Підпункт 2 у новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 15.05.2023 (протокол № 2) набирає чинності з 16.05.2023)

3) апеляційних скарг, що надійшли до суду апеляційної інстанцій після визначення судді-доповідача у цій судовій справі, якщо провадження не закінчено;

4) заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

5) заяв та клопотань з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, подані до суду, що розглядав справу;

6) матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

7) заяв про відновлення втраченого судового провадження;

8) заяв про забезпечення позову, доказів, поданих після подання позовної заяви;

9) апеляційних скарг, поданих до закінчення апеляційного провадження в рамках однієї справи, але на різні судові рішення;

10) заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом;

11) повторного надходження до суду апеляційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав (ч. 3 ст. 399 КПК України, ст. 294 КУпАП) та інших підстав, які не забороняють повторну участь; (Підпункт 11 пункту 3.1. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 25.01.2022 (протокол № 1))

12) повернення до суду апеляційної інстанції кримінального провадження (кримінальної справи), в якому судові рішення скасовувались з передачею кримінального провадження (кримінальної справи) на новий розгляд до суду нижчої інстанції, крім проваджень (справ), у яких наявні обставини, що виключають повторну участь суддів у розгляді кримінального провадження (кримінальної справи);

(Пункт 3.1 змінено та доповнено на підставі рішення зборів суддів від 18.03.2020 (протокол №1)).

     3.1.1. У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд кримінальних справ, кримінальних проваджень, матеріалів, клопотань, що перебували в його провадженні на момент переведення.

     Такі кримінальні справи, кримінальні провадження, матеріали, клопотання розподіляються шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі  судді-доповідачу, колегії суддів.

     3.1.2. Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленними обставинами здійснюється тим самим складом суду, який ухвалив рішення, що переглядається. Якщо такий склад суду сформувати неможливо, суддя або колегія суддів для розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленними обставинами визначаються в порядку, встановленому Законом.

     3.1.3. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подані до набрання чинності ЦПК України в редакції від 7 жовтня 2017 року, провадження за якими не відкрито на момент набрання чинності цією редакцією Кодексу, та які були розподілені новому складу суду за правилами ЦПК України в редакції, яка діяла до 15 грудня 2017 року, не підлягають повторному автоматизованому розподілу, якщо неможливо сформувати той самий склад суду, який ухвалив рішення, що переглядається.

     3.2. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення розумного строку розгляду справ (строку вирішення справи), повторний автоматизований розподіл також не проводиться.

     3.3. Якщо провадження не закінчено, всі апеляційні скарги стосовно однієї судової справи (одного кримінального провадження) передаються тому ж судді-доповідачу. 

     3.4. У разі помилкової передачі апеляційної скарги на одне і теж судове рішення або по одній і тій же справі (провадженню), двом або більше суддям всі скарги передаються тому судді, який має на розгляді справу, а якщо провадження закінчено, а апеляційна скарга підлягає розподілу шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді – судді, який першим отримав апеляційну скаргу.

     3.5. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі судді-доповідача у випадках, передбачених пунктом 3.1., такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу на підставі службової записки секретаря судової палати, відповідного заступника голови Суду або голови суду за відсутності секретаря судової палати і заступника голови суду за  вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), якщо відсутність судді-доповідача  призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

(Пункт 3.5  доповнено на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол №1)).

     3.6. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу Суду, що створюється в АСДС  уповноваженою особою апарату Суду.

     3.6.1. Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 1. Повторний автоматизований розподіл справ між суддями

     4.1. Судові справи підлягають повторному автоматизованому розподілу:

а) у разі задоволення відводу (самовідводу) судді-доповідача або всього складу суду;

б) в порядку визначеному пунктом 3.5. цих Засад, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її з суду вищої інстанцій не працює в даному суді або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, передбачених цими Засадами;

в) коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач зі складу колегії (якщо справа розглядається колегіально) не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти календарних днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені процесуальним законом - на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), підписаного у відповідності до його посадових обов’язків;

г) у разі наявності в матеріалах справи протоколу про неможливість проведення автоматизованого розподілу та після усунення обставин, що унеможливлювали його здійснення – на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), підписаного у відповідності до його посадових обов’язків;

д) у випадках порушення пункту 5 Розділу III Положення, якщо це призвело до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) – на підставі на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи).

     4.1.1. Повторному автоматизованому розподілу не підлягають цивільні справи, які перебувають в провадженні понад строки встановленні ЦПК України або на межі таких строків, що не дозволить новому складу суду розглянути справу з дотриманням строків розгляду апеляційної скарги. (Пункт 4 доповнено підпунктом 4.1.1 на підставі рішення зборів суддів від 26.1.2018 (протокол №5))

     4.2. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується в порядку, визначеному підпунктом 2.5, 2.14, 2,15 цих Засад. (Пункт 4.2 змінено на підставі рішення зборів суддів від 31.05.2019 (протокол №3))

     4.2.1. У разі якщо обставини, що унеможливлювали повторний автоматизований розподіл судової справи, не можуть бути усунуті і тому неможливо визначити суддю-доповідача з числа суддів, судової палати у кримінальних справах, суддя-доповідач у судовій справі визначається за рахунок вже визначеного судді-учасника колегії зі складу суддів судової палати у кримінальних справах.

     Автоматизований розподіл судової справи у такому випадку здійснюється в порядку, визначеному у розділі 2 цих Засад. (Пункт 4.2. доповнено підпунктом 4.2.1. згідно з рішенням зборів суддів від 02.09.2022 (протокол № 7), набирає чинності з 05.09.2022; викладено в новій редакції на підставі рішення зборів від 15.05.2023 (протокол № 2), набирає чинності з 16.05.2023)

     4.3. За вмотивованим розпорядженням керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), на підставі подання відповідальної особи за автоматизований розподіл справ, здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

     4.4. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках передбачених Положенням, цими Засадами, здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

     4.5. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями суду, що автоматично створюється АСДС, який підписується та додається до матеріалів судової справи.

     4.6. Результатом автоматичної зміни складу колегії суддів є протокол автоматичної зміни складу колегії суддів, що автоматично створюється АСДС, який роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

     4.7. У разі визначення АСДС неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.27 пункту 2.3 Положення в редакції Рішення Ради суддів України №58 від 15 вересня 2016 року АСДС автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями суду, який підписується та додається до матеріалів судової справи. (Пункт 4.7 доповнено на підставі рішення зборів суддів від 31.05.2019 (протокол №3))

     4.8. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до цих засад, вимог Положення та інших нормативних актів.

 1. Особливості розподілу справи після скасування рішення Суду судом вищої інстанції

     5.1. У разі надходження до Суду справи з ухвалою суду вищої інстанції про скасування судового рішення і призначення нового розгляду у суді апеляційної інстанції, її реєструють за окремою категорією справ із визначеним індексом та не пізніше наступного робочого дня передають судді-доповідачу.

     5.2. З автоматизованого розподілу виключаються судді, які ухвалили рішення, скасоване судом вищої інстанції, а також судді, які в передбачених законом випадках, не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

     5.3. АСДС визначається суддя-доповідач та формується колегія суддів у складі трьох суддів, а у випадках, передбачених КПК, більше ніж трьох суддів, з урахуванням присутності на роботі суддів на дату призначення справи до розгляду.

     5.4. Підставою для автоматизованого формування колегії суддів, визначення судді-доповідача та формування колегії  є резолюція голови Суду чи виконуючого його обов’язки на супровідному листі до справи.

 1. Розпорядження керівника апарату суду

(Пункт 6.1 виключено на підставі рішення зборів суддів від 11.12.2023 (протокол № 3) з 01.01.2024)

     6.2. Керівник апарату суду чи особа, яка виконує його обов’язки (або уповноважена ним особа) видає розпорядження в день подачі службової записки або подання.

(Розділ 6 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 27.01.2023 (протокол № 1))

 1. Прикінцеві та перехідні положення

     7.1. Зміни до Засад набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Суду.

     7.2. У разі внесення змін до Засад, збори суддів Суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад.

     7.3. Засади та зміни до них вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня, що настає після прийняття рішення зборами суддів Суду про їх затвердження.