flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ в.о. голови Миколаївського апеляційного суду

№ 8/ОС від 24.01.2022 

 

 

Інструкція

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

 1. Ця Інструкція визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок (починаючи з 11-ї сторінки), що надаються Миколаївським апеляційним судом (надалі – суд) за запитами на інформацію (Додаток 1) .
 2. Ця Інструкція застосовується у випадку, коли Миколаївський апеляційний суд є належним розпорядником інформації.
 3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

-особі в разі надання інформації про себе;

-якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

-щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

 1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в Додатку 2.
 2. Обрахунок розміру відповідних витрат за вартістю визначає особа апарату суду, відповідальна за надання таких відомостей.
 3. Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві у строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.
 4. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, особа апарату суду, відповідальна за надання таких відомостей, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
 5. Відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат.
 6. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.
 7. У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують повну оплату витрат, особа апарату суду, відповідальна за надання таких відомостей, робить позначку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію та складає відповідну довідку із направленням її копії запитувачу.

 

                                                                                                                                                                      

Додаток 1

до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію, затвердженої Наказом Миколаївського апеляційного суду № 8/ОС від 24.01.2022 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

(оплата здійснюється, починаючи з 11-ї сторінки) 

 

         Операція із виготовлення документів

          Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

       

  

  Додаток 2

до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію, затвердженої Наказом Миколаївського апеляційного суду № 8/ОС від 24.01.2022 


  

Надавач послуг

Миколаївський апеляційний суд

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

42262466 

Банк отримувача

ДКСУ, м.Київ 

Код банку отримувача (МФО)

820172 

Рахунок отримувача

UA798201720313251001203086032

 

РАХУНОК № ______

від _____________________ 20___ року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

№ з/п

Найменування

послуги

Вартість виготовлення

1 сторінки

(без ПДВ),

грн

Кількість сторінок

Сума

(без ПДВ), грн

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3

 Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Усього до сплати: ____________________________________________________________________________

(сума прописом)

Виконавець    ________________________________________________________________________________

                                    (підпис)                                               (посада)                 (ініціал, прізвище)

 

 

Витяг із Закону України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-VI від  13.01.2011

 

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

(затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 13.07.2011, в редакції від 28.01.2020)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2011 р. № 740
Київ

Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 4 від 15.01.2020}

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію(додаються).
 2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 740
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. № 4)

ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

     

{Граничні норми в редакції Постанови КМ № 4 від 15.01.2020}