flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови

Миколаївського апеляційного суду № 101/ОС

від 29 липня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про систему відеоспостереження в приміщеннях адміністративних будівель та території

Миколаївського апеляційного суду

1. Загальні положення.

1.1. Положення про систему відеоспостереження в приміщеннях адміністративних будівель та території Миколаївського апеляційного суду (далі – Положення) визначає порядок організації та використання системи відеоспостереження в приміщеннях наступних адміністративних будівель Миколаївського апеляційного суду (далі – Будівлі):

- двоповерхової та дев’ятиповерхової адміністративних будівель, які розташовані по вул. 68 Десантників, 2 м. Миколаєва.

Крім того, система відеоспостереження фіксує і території, прилеглі до Будівель в межах земельних ділянок, які перебувають в користуванні суду.

Положення визначає порядок здійснення відеоспостереження в приміщеннях Будівель, мету створення і завдання системи відеоспостереження, способи його здійснення, порядок встановлення, доступу до записів, їх збереження, а також відповідальність за використання відповідної апаратури, функціонування й технічне обслуговування системи відеоспостереження.

1.2. Об’єктами системи відеоспостереження є наступні приміщення Будівель:

- холи і коридори Будівель;

- зали судових засідань;

- кабінет відділу забезпечення автоматизованого розподілу судових справ та діловодства (канцелярії) суду.

Об'єкти відповідних категорій обладнані засобами відеофіксації, які інформаційно пов'язані з автоматизованими системами безпеки та управління для попередження виникнення та оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій в приміщеннях та на території суду.

1.3. Керівництво суду (голова суду, керівник апарату суду) в частині забезпечення безпеки об'єктів системи відеоспостереження мають наступні повноваження та вирішують такі завдання:

- отримання інформації про поточний стан об’єктів системи відеоспостереження;

- аналіз та оцінка достовірності інформації;

- обробка і аналіз даних про стан об'єктів системи відеоспостереження, надзвичайні ситуації, визначення їх масштабу і уточнення складу сил, що залучаються для реагування;

- оперативне повідомлення правоохоронних органів та органів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

- узагальнення, оцінка та контроль відеоінформації, вжитих заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, уточнення і коригування заздалегідь розроблених варіантів рішень по ліквідації кожної надзвичайної ситуації;

1.4. Система відеоспостереження Миколаївського апеляційного суду (далі – суду) є власністю держави та фінансується за рахунок кошторисних видатків суду.

1.5. Застосування системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

1.6. Норми даного Положення є обов'язковими для працівників і відвідувачів суду.

Положення підлягає оприлюдненню шляхом розміщення його тексту на офіційному веб-сайті суду в розділі «Інше» та шляхом розміщення витягу з Положення на інформаційних стендах, розташованих на перших поверхах Будівель суду.

2. Мета створення і завдання системи відеоспостереження.

Параметри відеоконтролю.

2.1. Відеоспостереження в Будівлях проводиться відкрито з метою здійснення відеоконтролю для ефективності забезпечення режиму безпеки; об’єктивної фіксації подій; виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоконтролю; контролю за ситуаціями у суді в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо.

2.2. Завданнями системи відеоспостереження є:

- відстеження ходу проведення судових засідань суддями суду, прийому громадян керівництвом суду, приймання вхідної кореспонденції канцелярією суду та, за дорученням керівництва суду, інших заходів;

- фіксація подій для об’єктивної оцінки при виникненні конфліктних ситуацій між працівниками суду та відвідувачами;

- недопущення настання шкоди здоров'ю людей, мінімізація матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів;

- забезпечення надання інформації за запитами відповідних служб і державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.3. Система відеоспостереження повинна забезпечувати:

- можливість безпосереднього безперервного спостереження за приміщеннями Будівель і територією суду службовцями підрозділу (служби), на який покладаються функції з охорони суду;

- запис відеоінформації в архів для подальшого аналізу стану об’єктів системи відеоспостереження, тривожних ситуацій, ідентифікації порушників та інших завдань;

- попередження протиправних дій в Будівлях суду, аварійних ситуацій;

- безперервність збору, обробки та передачі інформації;

- формування і передачу інформації про об'єкти системи відеоспостереження, їх стан;

- фіксацію протиправних дій, аварійних ситуацій в Будівлях та на території суду;

- програмування режимів роботи;

- відтворення раніше записаної інформації;

- оперативний доступ до відеозапису та відеоархіву шляхом завдання часу, дати та ідентифікатора телекамери.

2.4. Система відеоспостереження суду забезпечує контроль:

- за приміщеннями Будівель та територією суду;

- за дотриманням правопорядку в приміщеннях Будівель та в межах території суду;

- за унеможливленням доступу сторонніх осіб до системи відеоспостереження;

- у випадку виникнення пожежі;

- у випадках несанкціонованого проникнення в службові приміщення.

3. Режим системи відеоспостереження.

3.1. Система відеоспостереження суду складається із засобів відеофіксації в приміщеннях Будівель та за їх межами. Зокрема засобами відеофіксації облаштовані входи Будівель та в’їзди на територію суду.

Камери на входах/в’їздах показують декілька ракурсів для більш ефективного контролю.

3.2. Відеозапис ведеться цілодобово.

3.2. Всі особи, які потрапляють до зони видимості засобів системи відеоспостереження, інформуються про здійснення відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень в Будівлях та на території суду.

3.3. Судді та працівники апарату суду підлягають ознайомленню з текстом даного Положення під особистий підпис.

3.4. Відповідальними за організацію роботи системи відеоспостереження суду є провідний інженер-програміст суду та інженер ДП «Інформаційні судові системи».

3.5. Місце розміщення, перелік, вид і тип засобів відеофіксації, у тому числі резервних та прихованих, а також режим відеоспостереження окремих об’єктів затверджується наказами голови суду.

При необхідності зміни режиму відеоспостереження працівник вправі звернутися до керівництва суду з відповідною службовою запискою.

3.6. Максимальний термін часу, протягом якого зберігається відеозапис на носіях інформації складає 14 діб. Після завершення цього терміну система автоматично знищує інформацію шляхом записування нового відеоряду.

У разі фіксації нестандартної ситуації, за вказівкою керівництва суду, відеозапис може зберігатися до спеціальної вказівки про його знищення.

3.7. Доступ до записів системи відеоспостереження має виключно керівництво суду (голова суду та керівник апарату), а також особи, відповідальні за організацію роботи системи відеоспостереження – за дорученням керівництва суду.

Перегляд записаних відеоданих здійснюється у зоні обмеженого доступу з метою унеможливити присутність сторонніх осіб.

3.8. Про факт порушення пропускного режиму або виникнення надзвичайної ситуації службовці підрозділу (служби), на який покладаються функції з охорони суду, зобов’язані повідомити керівництво суду або осіб, виконуючих обов’язки керівництва суду.

3.9. Записи із системи відеоспостереження можуть бути надані лише у випадках, визначених законодавством України на підставі відповідного запиту.

3.10. Відповідальний за організацію роботи системи відеоспостереження суду, виключно для можливості встановлення особи порушника, достовірності факту порушення та відтворення послідовності подій, забезпечує надання витягу із запису системи відеоспостереження орієнтовно за той проміжок часу, коли мало місце порушення або виникнення надзвичайної ситуації. Витяг для попереднього перегляду надається на розгляд керівництву суду.

3.11. Особи, які мають доступ до даних системи відеоспостереження несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відеоматеріалів системи відеоспостереження суду.

Особи, винні у порушенні режиму доступу до відеозаписів та порушенні конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4. Структура і загальні вимоги до системи відео спостереження

4.1. Система відеоспостереження розроблена з урахуванням вимог ДСТУ.

4.2. Систему відеоспостереження складають такі основні групи:

- відеокамери з об'єктивом;

- відеомонітори;

- пристрої комутації відеосигналу;

- відеореєстратори;

- програмне забезпечення цифрових охоронних телевізійних систем (далі – СОТ).

До складу СОТ можуть входити інші додаткові устаткування: джерела електроживлення, пристрої кріплення і повороту відеокамер, кожухи для відеокамер, влаштування освітлення та інфрачервоного підсвічування, апаратура передачі відеосигналу по різних каналах та інші засоби, призначені для забезпечення роботи СОТ.

До складу СОТ можуть також входити апаратно-програмні засоби: засоби обчислювальної техніки загального призначення (комп'ютерне обладнання, обладнання для комп'ютерних мереж, загальне програмне забезпечення).

4.3. В суді використовуються такі відеокамери:

- за видом вихідного сигналу – цифрові;

- по кольоровості зображення – чорно-білі, кольорові;

- за видом застосування – зовнішньої та внутрішньої установки;

- за роздільної здатності – низького дозволу (дозвіл до 200 ТВЛ), звичайного дозволу (дозвіл 200-380 ТВЛ), високого;

- по конструкції - стаціонарні.

4.4. В суді використовуються цифрові відеореєстратори.

4.5. В суді використовуються наступні відеомонітори:

- по кольоровості зображення – кольорові;

- за типом індикатора – рідкокристалічні.

4.6. Вимоги до структури та функціонування системи відеоспостереження суду:

- забезпечує автоматичний і автоматизований моніторинг відображення подій в приміщенні та на території суду;

- має модульну структуру, використовує відкриті стандартні протоколи цифрової периферії і технології для передачі даних;

- забезпечує можливість сполучення з іншими автоматизованими системами.

4.7. Система відеоспостереження побудована на базі програмно-технічних засобів, що здійснюють автоматичний моніторинг відображення подій в приміщенні та на території суду.

4.8. Вимоги до надійності відповідно до вимог ДСТУ:

- термін служби повинен становити не менше не менше 8 років з урахуванням заміни несправних і таких, які виробили свій ресурс компонентів;

- гарантійний термін – 1 рік з моменту введення в експлуатацію;

- середній час напрацювання на відмову – не менше 8 000.

Для оперативного усунення несправностей обладнання повинен бути передбачений необхідний комплект запасних частин та інструментів.

4.9. Вимоги до безпеки:

- система відеоспостереження суду повинна мати засоби захисту від операторських помилок персоналу та засоби документування дій операторів системи;

- технічні засоби системи відеоспостереження повинні забезпечувати захист персоналу від ураження електричним струмом відповідно до вимог ДСТУ;

- складові компоненти обладнання системи відеоспостереження не повинні мати шкідливого впливу на здоров'я людини.

4.10. Ергономічні вимоги:

- для облаштування системи відеоспостереження в суді необхідно виділити спеціальне приміщення;

- обладнання системи відеоспостереження має бути розміщене так, щоб забезпечувати зручний доступ до органів управління.

4.11. Вимоги до захисту інформації – по нормативному документу.

4.12. Вимоги до стандартизації та уніфікації – проектні рішення повинні бути уніфіковані для всіх об'єктів автоматизації.

4.13. Вимоги до сумісності:

- в системі відеоспостереження повинно бути застосоване обладнання, сумісне як з фізичним інтерфейсом, так і з інформаційним протоколами. В якості фізичних інтерфейсів та інформаційних протоколів допускаються тільки відкриті протоколи стандартизовані інтерфейси, які за функціями відповідають вимогам, викладеним у початковій дозвільній документації на об'єкт.

4.14. Вимоги охорони навколишнього середовища:

- компоненти, що входять до системи відеоспостереження і матеріали, з яких вони виготовлені, не повинні мати хімічний, біологічний, радіаційний, механічний, електромагнітний і термічний вплив на навколишнє природне середовище;

- компоненти, що входять до системи відеоспостереження, при зберіганні або використанні за призначенням не повинні виділяти в навколишнє природне середовище шкідливі, забруднюючі або отруйні речовини.

4.15. Вимоги до функціональних характеристик засобів СОТ:

4.15.1. Технічна документація на відеокамери містить наступні основні параметри:

- роздільна здатність;

- робочий діапазон освітленості;

- чутливість;

- співвідношення сигнал/шум;

- тип об'єктива;

- кут зору по горизонталі та вертикалі;

- параметри вихідного відеосигналу;

- габаритні розміри і маса;

- вид кліматичного виконання;

- параметри, пов'язані з особливостями застосування та експлуатації, показники безпеки, надійності, електромагнітної сумісності та інші необхідні параметри.

4.15.2. Відеореєстратори у складі СОТ забезпечують (в залежності від режимів роботи):

- безперервний запис в реальному часі;

- покадровий запис;

- запис за командами управління оператора;

- запис за сигналами відеодетектора.

Відеореєстратори при записі фіксують додаткову інформацію: номер відеокамери (відеоканалу), місце знаходження камери, час запису, а також дату запису.

При перегляді відеозапису відеореєстратори забезпечують пошук відеоданих за часом запису, номером відеокамери (відеоканалу). Забезпечують перегляд відеозапису у прискореному і уповільненому режимах, перегляд окремих кадрів.

Відеореєстратори не повинні погіршувати основні характеристики відеосигналу при записі і відтворенні більш ніж на 20%.

4.15.3. Додаткові функціональні характеристики СОТ вказуються в технічній документації виробів певного типу.

4.15.4. Основне електроживлення системи відеоспостереження і засобів СОТ здійснюється від мережі змінного струму частотою 50 Гц і номінальною напругою 220 В.

Система відеоспостереження і засоби СОТ працездатні при допустимих відхиленнях напруги мережі від мінус 15% до плюс 10% номінального значення частоти (50 +/- 1) Гц.

4.16. Встановлювати відеокамери в місцях відпочинку, в туалетних кімнатах забороняється.

5. Захист персональних даних при використанні систем відеоспостереження

Закон України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI за сферою правового регулювання охоплює відносини пов’язані з обробкою персональних даних в системах відеоспостереження. Загальні та особливі вимоги щодо обробки персональних даних визначені в статтях 6 та 7 цього Закону.

Відповідно до вимог Закону персональні дані, отримані у ході роботи системи відеоспостереження, повинні бути точними, достовірними, у разі необхідності оновлюватися. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними та не надмірними стосовно визначеної мети їх обробки.

6. Прикінцеві положення

6.1. Встановлення системи відеоспостереження в суді є виправданою. Система відеоспостереження встановлюється в суді з метою запровадження заходів особистої безпеки суддів та працівників апарату суду, інших осіб, які перебувають в приміщенні суду, контролю доступу до приміщення і території суду, відповідно до Інструкції поста охорони порядку щодо здійснення пропускного режиму в суді, дотримання вимог громадського порядку.