flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Актуальні питання застосування Кримінального процесуального кодексу України

16 квітня 2018, 14:30

16–20 квітня 2018 року в місті Києві Національна школа суддів України проводить підготовку суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів

Вітальною промовою підготовку відкрив проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України Анатолій Костенко, який зазначив, що освітня доктрина Національної школи суддів України ґрунтується на формуванні суддівських навичок, умінь та розумінні значущої ролі судді в утвердженні принципу верховенства права. У своєму виступі проректор наголосив, що з урахуванням вимог статті 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в межах цієї підготовки передбачено проведення тренінгів “Суддівська етика. Доброчесність” (модератор – начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Ольга Шаповалова) та “Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх” (модератор – викладач відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України Олександр Коротких) з наступним оцінюванням суддів.

Для проведення підготовки запрошено досвідчених висококваліфікованих суддів та викладачів, які мають знання, досвід і навички викладацької діяльності та вміють застосовувати техніку ефективного навчання. Суддя Верховного Суду, доктор юридичних наук Олександра Яновська розкриє проблемні аспекти забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист та поінформує про практику Європейського суду з прав людини щодо встановлення фактів порушення права на захист. Заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Валентина Щепоткіна обговорить зі слухачами особливості кримінального провадження в суді апеляційної інстанції і зосередить увагу на питанні щодо підстави для скасування вироків і ухвал місцевого суду судом апеляційної інстанції та призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Викладач Національної школи суддів України, доцент кафедри культури української мови Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філологічних наук Оксана Кабиш під час презентації розгляне із суддями письмові види ділового спілкування – це службові документи: листи, протоколи, звіти, довідки, акти, заяви, договори, розпорядження та інші. Суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Наталія Марчук обговорить із суддями важливе питання щодо доказів і доказування у кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції (ч. 3 статті 404 КПК України) та зосередить увагу на шляхах реалізації принципу змагальності сторін у суді апеляційної інстанції та вирішенні судом апеляційної інстанції питання щодо повторного дослідження доказів, наданих під час розгляду в суді першої інстанції. Також викладач приділить увагу проблемним питанням щодо розгляду клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та порядку зняття грифу таємності і оприлюднення ухвал слідчих суддів апеляційних судів. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб Жанна Лук’яненко обговорить із суддями застосування Конвенції з прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві та рішення ЄСПЛ проти України за статтями 5 та 6 ЄКПЛ. Під час виступу викладач зосередить увагу на важливості  міжнародних стандартів щодо забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність і забезпечення права особи на справедливий судовий розгляд, їх імплементацію в національне законодавство та розгляне критерії визнання обмежень права на свободу та особисту недоторканність такими, що відповідають переслідуваній меті. Головний редактор наукового видання “Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці”, кандидат психологічних наук, доцент, експерт-психолог Олег Назаров ознайомить із проблемними аспектами проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях. Юрист-кримінолог, адвокат, кандидат юридичних наук Ганна Маляр зупиниться на розгляді кримінологічних аспектів злочинів проти основ національної безпеки України. Головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя Національної школи суддів України, доцент, кандидат юридичних наук Наталія Ахтирська обговорить із суддями важливі питання щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій. Актуальним буде розгляд питань щодо антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупційних правопорушень, обговорення особливостей декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.

У ході підготовки судді обміняються думками, виконають практичні завдання, обговорять проблемні питання, обміркують шляхи їх вирішення. 

Повний текст програми підготовки розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.

Джерело Національна школа суддів України