Задати питання
flag Судова влада України

У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ відбулася нарада, в якій взяв участь голова апеляційного суду Миколаївської області

12 червня 2017, 10:23

9 червня 2017 року відбулася чергова робоча нарада керівництва Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з головами апеляційних судів областей та Апеляційного суду міста Києва, в якій взяв участь голова апеляційного суду Миколаївської області Олександр Ржепецький.

 

 

Учасники засідання обговорили поточні питання здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій, зокрема сучасний стан  здійснення судочинства у цивільних справах та кримінальних провадженнях, окремі питання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України, а також заслухали інформацію щодо суті нового процесуального законодавства.

 

 

Голова ВССУ Борис Гулько виступив із вступною доповіддю «Сучасний стан здійснення правосуддя у цивільних справах та кримінальних провадженнях: загальні тенденції», звернувши увагу на загальні показники, які відображають стан здійснення судочинства загальними судами. Він, зокрема, поінформував і про стан кадрового забезпечення судів. Так, відповідно до даних Державної судової адміністрації України, середній відсоток заповнення штатних суддівських посад у судах першої інстанції становить 63 відсотки, а в апеляційних – 50 відсотків, тобто половина штатних посад у цих судах є вакантними. Стосовно окремих апеляційних судів, то найгіршою із заповненням суддівських посад є ситуація у Апеляційному суді Дніпропетровської області – 37 відсотків, та Апеляційному суді Сумської області – 32 відсотки.

Голова ВССУ зауважив, що, безумовно, зазначені тенденції вплинули й на навантаження суддів. Середньомісячне надходження справ і матеріалів на суддю місцевого загального суду, розраховане відповідно до фактичної чисельності суддів, за звітний період становило 121 справу та матеріали, а апеляційного – 52 справи та матеріали. Враховуючи те, що наведений показник є середнім, то в окремих судах, він значною мірою перевищує середні значення, а отже, є надзвичайно високим та вимагає невідкладного реагування.

Наведені обставини мають негативний вплив на дотримання розумних строків розгляду справ у судах, – наголосив Голова ВССУ. Водночас поряд із об’єктивними факторами, які значною мірою ускладнюють дотримання розумних строків розгляду справ у судах, не можемо залишати поза увагою і суб’єктивний фактор, а саме неналежну організацію суддею усього процесу розгляду справи та відсутність у голови суду реальних важелів, які б могли бути ефективно використані для реагування на випадки необґрунтовано тривалого розгляду судових справ. У цьому контексті Борис Гулько повідомив, що представники ВССУ входять до створеної Міністерством юстиції України робочої групи, де, зокрема, активно обговорюється питання наділення голів судів повноваженням та засобами, які б могли бути використані для забезпечення права особи на розгляд судової справи у розумні строки.

Суддя, секретар пленуму ВССУ Дмитро Луспеник як член Конституційної комісії України та член Робочої групи з питань реформування процесуального законодавства проаналізував головні зміни до нового процесуального законодавства та деякі новели. За його словами, оновлення процесуального законодавства є складовою судової реформи. «Верховний Суд запрацює лише після набрання чинності відповідного процесуального законодавства. Зміни до процесуальних кодексів необхідні не лише у частині касаційного перегляду з огляду на перехід України до триланкової судової системи, а й з урахуванням обраного європейського вектору розвитку держави, у тому числі судової системи», – констатував доповідач.

Дмитро Луспеник детально проаналізував позитивні відмінності проекту Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від чинних процесуальних кодексів, зокрема у питаннях способу судового захисту, юрисдикції, підсудності, доказування та повного розкриття доказів, строків апеляційного оскарження, альтернативного врегулювання спорів (медіація), видів та стадій проваджень у цивільному процесі тощо.

Доповідач зазначив, якщо судді хочуть жити по-європейськи, то вони повинні й судити по–європейськи, по загальновизнаним міжнародним стандартам, принципам і процедурам. 

Він звернувся до керівників апеляційних судів із проханням залучити суддів апеляційної інстанції, місцевих судів до проведення аналізу відповідного процесуального законодавства задля визначення змісту новел та тих проблемних питань, які можуть виникнути з тим, щоб їх завчасно вивчити, роз’яснити судам та надати методичну допомогу.

Про окремі питання застосування положень КПК у кримінальних провадженнях доповіла суддя, секретар судової палати у кримінальних справах ВССУ Валентина Щепоткіна.

Суддя ВССУ детально розглянула проблемні аспекти застосування кримінального процесуального законодавства, зокрема щодо питання відсутності в обвинувальному акті формулювання обвинувачення, проваджень за нововиявленими обставинами, законності складу суду в кримінальному провадженні.

Валентина Щепоткіна відповіла на питання, які виникають у суддів при вирішенні справ, а також на прикладі скасованих і змінених судом касаційної інстанції судових рішень надала ґрунтовні роз’яснення причин їх скасування, звернула увагу на недопущення таких випадків у майбутньому.

Доповідач звернула увагу присутніх на інформаційний лист щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов'язані з корупцією, який було підготовлено судовою палатою у кримінальних справах ВССУ.

Заступник Голови ВССУ Станіслав Кравченко зазначив, що важливими на сьогодні залишаються питання забезпечення єдності судової практики та дотримання розумних строків розгляду справ. У своєму виступі він зупинився й на інших актуальних проблемах застосування судами законодавства України.

Участь у робочій нараді взяв також Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, який ознайомив голів апеляційних судів з питаннями фінансового забезпечення судів у поточному році та організаційним забезпеченням діяльності судових установ областей.

Під час наради відбулася дискусія щодо порушених проблем, під час якої було визначено єдині підходи до вирішення спірних питань.

Окремо було наголошено на необхідності продовження практики проведення у ВССУ нарад-семінарів із заступниками голів та секретарями судових палат у кримінальних та цивільних справах апеляційних судів.

 

За повідомленням сайту ВССУ

 

http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/u_vicshomu_specializovanomu_sudi_ukrajini_z_rozgljadu_civilnih_i_kriminalnih_sprav_vidbulasja_narada.html