flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комунікаційна стратегія апеляційного суду Миколаївської області на 2017 рік

Комунікаційна стратегія

апеляційного суду Миколаївської області на 2017 рік

 

 1. Мета комунікаційної стратегії суду

 

Комунікаційна стратегія апеляційного суду Миколаївської області спрямована на забезпечення прозорості та відкритості діяльності суду, з метою підвищення рівня довіри громадян до суду та формування позитивного іміджу судової влади в суспільстві

Метою комунікаційної стратегії суду є:

 

 1. Цільова аудиторія

 

            Заходи комунікаційної стратегії спрямовані на співпрацю з наступними групами цільової аудиторії:

 

 1. Заходи апеляційного суду Миколаївської області щодо реалізації комунікаційної стратегії

 

 1. Сприяти представникам ЗМІ в ознайомленні з матеріалами розглянутих судових проваджень з метою висвітлення у ЗМІ інформації про резонансні судові провадження, які становлять суспільний інтерес та опублікування судових нарисів. З метою інформування представників ЗМІ про розгляд судових проваджень, які становлять суспільний інтерес, надавати відповідну інформації про дату та час розгляду таких справ прес-секретарю, а у випадку її відсутності – заступнику керівника апарату.

Розпорядники,

секретарі судових палат,

прес-секретар,

помічники суддів,

судді, судді-спікери

 1. Неухильно дотримуватись вимог ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст.ст. 6, 307 ЦПК України, ст. 27 КПК України щодо гласності та відкритості судового розгляду та ст. 328 КПК України щодо пріоритетного права представників засобів масової інформації бути присутніми під час судового засідання; сприяти представникам ЗМІ у доступі до залів судових засідань.

Розпорядники,

прес-секретар, судді,

судді-спікери

 

 1. Продовжити роботу з налагодження ефективної співпраці та партнерства з засобами масової інформації (ЗМІ), громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування ( виступи на телебаченні, радіо, інтерв’ю, статті, прес-конференції, брифінги, прес-тури)

                                                                                         Голова апеляційного суду, заступники

                                                                                        голови суду, секретарі судових палат, судді-спікери,

                                                                                        заступник керівника апарату суду,прес-секретар

 

 1. Практикувати запрошення представників ЗМІ на офіційні заходи, «круглі столи», науково-практичні семінари, конференції, які організовуються апеляційним судом Миколаївської області.

                                                                                         Голова апеляційного суду, заступники

                                                                                        голови суду, судді-спікери, заступник керівника

                                                                                        апарату суду, прес-секретар

 

 

 1. Голові суду, заступникам голови, суддям апеляційного суду брати активну участь у семінарах, конференціях, «круглих столах», офіційних заходах, які організовують органи державної влади, правоохоронні органи та правозахисні організації з питань застосування права.

 

                                                                                        Голова апеляційного суду, заступники

                                                                                        голови, судді-спікери, судді, прес-секретар

 

 1. Формувати повагу до суду та судового рішення у молодого покоління шляхом систематичного проведення днів «відкритих дверей» для учнів та студентів навчальних закладів, ознайомлення їх з діяльністю суду та надання можливості бути присутніми під час розгляду судових справ.

                                                                                         Судді-спікери, керівник апарату суду ,

                                                                                        Заступник керівника апарату суду,

                                                                                        прес - секретар

 

 1. Продовжити роботу з оновлення інформації на веб-сайті суду

                                   Керівник апарату,

                                   заступник керівника апарату суду ,

                                                                                        прес-секретар

 

 1. Періодично, з нагоди державних свят: Дня Незалежності, Дня Конституції, Дня юриста, Дня працівників суду практикувати висвітлення роботи суду, окремих суддів та працівників апарату суду у ЗМІ.

                                                                                        Голова апеляційного суду , судді-спікери, судді,

                                                                                        заступник керівника апарату суду ,

                                                                                        прес-секретар

 1. Здійснювати оперативне реагування на публікації, виступи в засобах масової інформації з питань діяльності апеляційного суду області, які не відповідають дійсності, є некомпетентними та підривають довіру суспільства до правосуддя.

                                                                                        Голова апеляційного суду , судді-спікери, судді,

                                                                                        заступник керівника апарату суду ,

                                                                                         прес-секретар

 

 1. Продовжити роботу з підвищення професійної кваліфікації суддів та працівників апарату суду, дотримання норм Кодексу професійної судді та Правил поведінки працівників суду шляхом проведення навчальних семінарів, участі в навчальних заходах, організованих ДСА України та Національною школою суддів України.

                                                                                        Голова апеляційного суду , судді, судді-спікери,

                                                                                        керівник апарату суду, заступник

                                                                                        керівника апарату суду ,

                                                                                        прес-секретар

 

 1. Систематично, але не рідше 1 разу на рік, проводити наради з головами місцевих судів області та прес-секретарями, під час яких звернути увагу щодо неухильного дотримання вимог чинного законодавства по забезпеченню прозорості і відкритості діяльності суду.

                                                                                        Голова апеляційного суду, судді, судді-спікери,

                                                                                        заступник керівника апарату суду ,

                                                                                        прес-секретар

 

 

 1. Очікувані результати

 

            Найвищою оцінкою реалізації комунікаційної стратегії суду буде розуміння громадянами результатів роботи суду та прийнятих судових рішень. Розуміння роботи суду підвищить довіру громадян до системи судочинства, відкритість та прозорість роботи суду сприятиме підвищенню довіри до суддів та ухвалених ними рішень. Суди сприйматимуться громадськістю як установи, які дійсно стоять на її захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин віритиме та може бути впевненим у тому, що яким би не було рішення суду – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону. Зміни в оцінках роботи суду будуть результатом діалогу суду з громадою.

 

За результатами впровадження комунікаційної стратегії очікується:

 

-       зростання рівня довіри громадян до суду, підвищення авторитету суду через відкритість та прозорість діяльності суду;

-       підвищення рівня правової обізнаності суспільства щодо порядку захисту своїх прав у судах.

-       формування поваги до судового рішення та позитивного іміджу судової влади.

 

 

 

Вик. головний спеціаліст

Пономаренко І.А.    

23.01.17р.