flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила прийому громадян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     Рішенням загальних зборів суддів

 апеляційного суду Миколаївської області

 № 8  від 21 вересня 2011р. зі змінами,

 внесеними рішеннями загальних зборів суддів

апеляційного суду Миколаївської області

№ 1 від 02.03.2012 р.,

№3 від 20 лютого 2015 р.

 

Голова апеляційного суду Миколаївської області

О.П. Ржепецький

 

ПРАВИЛА

прийому громадян

в Апеляційному суді Миколаївської області

1. Загальні положення

1.1. Правила визначають основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Апеляційному суді Миколаївської області (далі – Суд).

1.2. Основними завданнями посадових осіб суду, які здійснюють прийом громадян, є забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до Суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції Суду.

1.3. Посадові особи Суду, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про державну службу», Положенням про апарат Суду та цими Правилами.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Загальна організація роботи щодо проведення особистого прийому громадян у Суді покладається на заступника начальника відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Суду. Під час проведення прийому заступник начальника відділу взаємодіє з іншими структурними підрозділами Суду.

2.2. З метою забезпечення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення особистий прийом громадян здійснюється Головою Суду, його заступниками, керівником апарату Суду згідно з графіком, що затверджується наказом голови Суду, та доводиться до відома громадян.

2.3. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

2.4. Інформація про порядок, графік особистого прийому громадян розміщується на веб-сайті Суду та на інформаційних стендах в приміщеннях Суду в доступному місці для вільного огляду громадянами.

2.5. Головою Суду, його заступниками, керівником апарату прийом громадян проводиться у своїх службових кабінетах. Прийом громадян з різними видами інвалідності, маломобільних груп населення (МГН)  проводиться  в кабінетах  на  перших поверхах будівель Суду.

2.6. Вхід громадян на прийом є вільним і не потребує оформлення перепусток.

2.7. Щоденний прийом громадян проводиться відповідальними працівниками відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) Суду з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00 годин, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 год (обідня перерва з 12.00 до 12.45 год), окрім суботи, неділі та святкових, вихідних днів за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова 2-А.

2.8. Під час запису громадянина на особистий прийом з’ясовується його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та роботи, зміст порушеного ним питання, до яких посадових осіб чи органів він звертався з цього питання і яке було прийнято рішення.

2.9. Працівниками відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) опрацьовуються документи, що подаються громадянином для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

2.10. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що носять суто особистий характер і не стосуються його звернення.

2.11. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

2.12. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

3. Порядок проведення особистого прийому громадян

3.1. Працівники відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) забезпечують прийом громадян протягом визначеного графіком часу відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Суду.

3.2. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

3.3. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюються на загальних підставах, а у разі потреби – за участю перекладача.

3.4. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

3.5. У разі необхідності працівники відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) вправі вимагати документи, що посвідчують особу заявника, або підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи.

3.6. Працівник відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) під час прийому громадян розглядає матеріали, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення, в межах компетенції.

3.7. Подане громадянином під час особистого прийому письмове звернення розглядається та реєструється згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

3.8. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Суду, посадова особа роз’яснює, до якого органу державної влади або управління, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості, сприяє в цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

3.9. Повторний прийом з питань, що вже розглядалися в Суді, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішено по суті.

3.10. У разі повторного звернення вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали. Надаються можливі роз’яснення та необхідна допомога, в межах компетенції.

3.11. До Журналу обліку особистого прийому громадян вносяться дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, прізвище та ініціали посадової особи, яка здійснювала прийом, результат розгляду звернення. Інформація щодо звернень, поданих на особистому прийомі, доводиться до відома керівництва апарату Суду щоквартально.

4. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

4.1. Посадові особи апарату Суду несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» тощо.

4.2. Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.