flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарата

апеляційного суду

Миколаївської області

                                                                               від 25.06.2012 р. № 39/О

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк  документів,

які надаються запитувачам інформації

в апеляційному суді Миколаївської області

 

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації  в апеляційному суді Миколаївської області (далі - суд).

 

2.        Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту надає фінансово-економічному відділу суду заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації із зазначенням  кількості  сторінок, їх формату, наявності в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

3.       Фінансово-економічний відділ суду на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його структурному підрозділу,  який готує інформацію на запит, для надання запитувачу інформації.

 

4.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

5.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

6.       Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, фінансово-економічний відділ суду повідомляє службовою запискою структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, про оплату із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.

 

7.       Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надсилає копії документів запитувачу інформації.

 

8.        Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

9.        Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на рахунок суду, про що фінансово-економічний відділ суду повідомляє службовою запискою відповідний структурний підрозділ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, щопотребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної  плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:         Апеляційний суд Миколаївської області

Реєстраційний рахунок:            № 35228015000229

МФО банку:                                 826013

Код ЄДРПОУ:                             02892675

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  ________________                      Головний бухгалтер  ________________

(підпис)                                  (підпис)